Jam częścią tej siły która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni.

J. W. Goethe

 

Szczególne podziękowania składamy dla Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej  Policji w Szczecinie za udostępnienie materiałów do niniejszego serwisu.  Materiały pochodzą z  www.szczecin.kwp.gov.pl 

Google
 :: menu
 :: Poradnik
 :: Statystyka
 :: Home
 ::Księga gości

  Czytaj 

Wpisz się

Zaloz swoja wlasna ksiege za darmo

 


Serwis Webmasterski WebMark


 ::                                                    STATYSTYKA

 

Statystyka - Przestępczość nieletnich

 

Rok

Zabójstwo

Uszczerbek na zdrowiu

Udział w bójce lub pobiciu

Zgwałcenie

Kradzież rozbójnicza, rozbój, wymuszenie

Kradzież z włamaniem

1992

21

1306

457

109

3.100

25.019

1993

22

2.018

664

142

5.335

26.247

1994

33

1.992

913

156

6.600

29.400

1995

26

2.205

1.101

166

7.790

29.810

1996

36

2.527

1.340

139

7.508

30.880

1997

36

2.924

1.486

245

8.658

29.631

1998

29

3.022

1.653

195

10.542

30.197

1999

28

2.943 *

1.571

137

11.104

24.847

2000

16

3.256 *

1.782

191

12.900

23.069

2001

20

2.853 *

1.727

166

10.838

16.814

2002

21

2.877

1.697

118

9.537

13.704

2003

7

2.835

1.923

237

9.472

11.238

2004

11

3.260

2.175

95

9.558

10.989

2005

11

3.016

2.147

116

8.081

11.052

 * inna nazwa po zmianie kodeksu karnego: od 01.09.1998 - uszczerbek na zdrowiu

 

                   Przestępczość nieletnich - narkotyki

 

KWALIFIKACJA*

2005

czyny

podejrzani

 art. 53 ust. 1

 25

 13

 art. 53 ust. 2

 5

 4

 art. 54 ust. 1

 9

 5

 art. 54 ust. 2 p. 1

 5

 2

 art. 54 ust. 2 p. 2

 1

 0

 art. 55 ust. 1-2

 9

 5

 art. 56 ust. 1-2

 311

 87

 art. 56 ust. 3

 9

 5

 art. 58

 2.958

 753

 art. 59

 1.722

 412

 art. 60

 35

 7

 art. 61

 7

 2

 art. 62 ust. 1 i 3

 5.627

 2.259

 art. 62 ust. 2

 21

 20

 art. 63 ust. 1

 69

 48

 art. 63 ust. 2

 10

 4

 art. 64

 12

 2

 art. 68

 3

 1

 Ogółem

 10.838

 3.629


* Od dnia 29.07.2005 r. została znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

KWALIFIKACJA

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

art. 40 ust. 1

22

22

18

8

8

8

14

7

11

3

13

4

4

-

art. 40 ust. 2

6

3

1

1

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

art. 41 ust.1

17

14

23

14

47

19

18

14

10

5

3

1

1

2

art. 41 ust.2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

1

-

-

art. 42 ust. 1-2

11

7

2

1

6

2

5

3

6

5

8

5

-

-

art. 42 ust. 3

0

0

0

0

2

1

3

2

66

2

38

9

3

1

art. 43 ust. 1-2

318

64

387

56

435

78

647

78

421

100

468

72

129

19

art. 43 ust. 3

3

3

5

2

14

8

5

3

16

2

9

5

1

1

art. 44

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

-

-

-

-

art. 45

3086

633

2410

539

2556

542

2508

582

1871

511

1563

363

296

69

art. 46

1446

415

1420

256

1398

276

1927

295

1243

294

947

178

302

42

art. 46a

8

5

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

art. 47

9

8

31

12

4

4

8

5

2

2

-

-

-

-

art. 48 ust. 1-2

5885

1863

3349

1384

2803

1057

1439

741

546

356

404

272

212

65

art. 48 ust. 3

9

8

35

23

33

15

32

28

19

7

6

5

4

2

art. 49 ust. 1

73

54

73

55

40

27

58

45

54

47

-

-

-

-

art. 49 ust. 2

8

5

19

5

9

3

12

0

29

15

-

-

-

-

art. 50

1

1

1

1

1

0

5

1

7

3

-

-

-

-


C - czyny
P - podejrzani

Przepisy karne

Art. 40. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza mleczko makowe lub słomę makową,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny.

Art. 41. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo

2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 40 ust. 2.

Art. 42. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę lub przewozi w tranzycie środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 i grzywny.

Art. 43. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 i grzywny.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 i grzywny.

Art. 45. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 46. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 48. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny.

4. Nie podlega karze sprawca występku określonego w ust. 1, który posiada na własny użytek środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej.

 

Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu -ogółem 48.459 58.664 56.058 60.884 64.064 70.203 74.633
- kobiety - - - - 1.305 1.780 2.255
- mężczyźni - - - - 62.690 68.382 72.315
- nieletni - - - - 69 41 15
W tym: przewieziono do Izb Wytrzeźwień 25.647 31.655 29.874 31.650 19.521 20.745 19.521
- kobiety - - - - 297 471 657
- mężczyźni - - - - 19.217 20.264 18.848
- nieletni - - - - 7 10 64
W tym: przewiez. do polic. pom. dla zatrzym. do wytrzeźwienia - - - - 16.524 18.566 21.162
- kobiety - - - - 180 238 423
- mężczyźni - - - - 16.340 18.308 20.726
- nieletni - - - - 4 20 13
  Materiały dotyczące statystyki przestępczości zaczerpnięto ze strony Komendy  Głównej Policji  www.kgp.gov.pl

copyright by ....